Els voluntaris de la Fundació, al mes de març del 2012 van fer un recompte nocturn per conèixer de prop aquesta realitat. A partir dels resultats i de situacions ja detectades a la Plataforma dels aliments, es va decidir activar alguns recursos d’emergència per tal d’evitar l’exclusió social d’aquells que sense sostre, sense llar ni un entorn vivien al carrer.

La Fundació disposa a dia d’avui de 10 habitatges tutelats per allotjar famílies o persones soles, a les que de forma temporal, se les ajuda a superar la situació.

Els pisos són un espai residencial i relacional, en els que es treballen els valors de la convivència, l’autoestima i es busca la promoció social de les persones.

Es busquen padrins d’aquests pisos, per poder obrir-ne d'altres, ja que la necessitat és creixent, i per poder suportar les despeses que cada un d’aquests espais comporta.

Veure indicadors de 2017