Va iniciar el seu projecte ubicat en un primer moment al carrer Guimerà nº13, 2n pis de Manresa, però ja en els inicis del 2014 es va traslladar a un nou emplaçament, al carrer Alcalde Armengol nº 18, i en l’actualitat es troba en unes dependències a l’espai Caixa Francesc d’Assis, a Manresa.

L’equip del Taller, està encaminat dins un sistema d’aprenentatge, un espai per entendre’ns entre dones de diferents cultures, tot compartint els nostres processos de vida i acompanyar-nos des del respecte, vivències i sentiments semblants, més enllà de la nostre procedència.

Aprenen a cosir, fer punt, arranjar i reciclar tot tipus de robes de vestir ,amb la intenció que aquestes dones tinguin a mig termini un mitjà per poder obtenir recursos que els permeti sortir del seu estat de necessitat. Amb un equip de 6 voluntàries, les quals a part d’ensenyar-lis un ofici com es el cosir i altres manualitats, donen un plus d’autoestima, sentiments positius, suport en cada situació familiar individualitzada perquè elles mateixes, sentint-se ajudades, tinguin l’oportunitat d’ajudar a la vegada i de sentir-se útils dins uns col·lectius que estan en una situació de vulnerabilitat.

Les dones que poden gaudir d’aquest aprenentatge son a la majoria provinents de la Plataforma dels aliments i del programa Invulnerables, noies d’entre 28 i 55 anys.

Durant el transcurs d’aquest anys han aprés i ja son capaces de poder fer una gran majoria d’arranjaments de roba o be de confeccionar petites peces útils per el dia a dia , es per això que l’equip està motivat i aprèn amb il·lusió i responsabilitat.